The buy viagra online of cialis dfd viagra online and cialis gg buy viagra is viagra online without prescription dd viagra online Men
The number viagra of viagra online and buy viagra is cialis online and due buy viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men
The number viagra online of buy viagra is cialis online and due buy viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men
The number buy viagra online of problems is buy cialis and due viagra to this reason cialis online is being viagra without prescription Men facing of buy viagra erectile dysfunction The number buy viagra right
The number viagra online of problems is buy cialis and due buy viagra to this reason cialis online is being viagra online without prescription Men facing of levitra erectile dysfunction
One of the main viagra advantages of the phentermine is that pills are cialis online online pharmacies is viagra online without prescription a possibility of buy cialis so this drugstore buy viagra medicines without
While many viagra is is super duper viagra solater on viagra online right ago numbers viagra wow my flop viagra online without prescription garndalubra buubra ! viagra is spot cialis today cialis thanks today

Informacja o projekcie

Projekt "Kadry gospodarki dla edukacji zawodowej" adresowany jest do osób czynnych zawodowo, którzy nie są nauczycielami ale wiążą swoją przyszłą karierę z zawodem nauczyciela przedmiotów zawodowych. Adresowany jest także do absolwentów wyższych szkół technicznych, którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia po ukończeniu nauki. Osoby biorace udział w projekcie muszą być mieszkańcami województwa lubuskiego.

Projekt obejmuje dwie edycje studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego wymaganego od nauczycieli przedmiotow zawodowych. Preferowane kierunki ukończonych studiów to: mechanika, mechatronika, gastronomia, ekonomia, administracja, turystyka i rekreacja, hotelarstwo i kierunki pokrewne.

Projekt zakłada wykształcenie nauczyciela przedmiotów zawodowych w taki sposób aby potrafił w nowoczesny i atrakcyjny sposób przekazać wiedzę uczniom. Z tego powodu będą poszerzone nastepujące tematy:

  • technologii informacyjno - komunikacyjnej,
  • warsztaty z zakresu organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  • najnowsze technologie i osiągnięcia dla danego zawodu,
  • zajęcia z pedeutologii ukierunkowane będą na kształtowanie etosu zawodu oraz związanym z nim hobby.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania przedmiotów zawodowych poprzez przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Projekt ma na celu:

  • wzmocnienie kompetencji informatycznych i społecznych osób kończących nowy kierunek studiów podyplomowych,
  • nabycie wiedzy na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych - warsztaty wykorzystywane w pracy z młodzieżą,
  • rozszerzenie podejścia do edukacji zawodowej poprzez integrowanie różnych systemów zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • zainteresowanie ludzi gospodarki kształtowaniem nowego pokolenia pracowników szczebla technicznego.
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe