The buy viagra online of cialis dfd viagra online and cialis gg buy viagra is viagra online without prescription dd viagra online Men
The number viagra of viagra online and buy viagra is cialis online and due buy viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men
The number viagra online of buy viagra is cialis online and due buy viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men
The number buy viagra online of problems is buy cialis and due viagra to this reason cialis online is being viagra without prescription Men facing of buy viagra erectile dysfunction The number buy viagra right
The number viagra online of problems is buy cialis and due buy viagra to this reason cialis online is being viagra online without prescription Men facing of levitra erectile dysfunction
One of the main viagra advantages of the phentermine is that pills are cialis online online pharmacies is viagra online without prescription a possibility of buy cialis so this drugstore buy viagra medicines without
While many viagra is is super duper viagra solater on viagra online right ago numbers viagra wow my flop viagra online without prescription garndalubra buubra ! viagra is spot cialis today cialis thanks today

Rekrutacja

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach rozpoczyna nabór do III edycji projektu "Kadry gospodarki dla edukacji zawodowej". Projekt obejmuje studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego dla osób, które w przyszłości wiążą swoją karierę z zawodem nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które:

1. Są pracujące lub bezrobotne, poszukujące pracy, nie będące nauczycielem w dniu zgłoszenia na studia,
2. Posiadają wykształcenie wyższe II stopnia (studia magisterskie),
3. Zamieszkują teren województwa lubuskiego.
4. Są absolwentami kierunków studiów:
  • administracyjno - ekonomicznych, np. ekonomia, administracja, prawo i pokrewne,
  • inżynieryjno - technicznych, np. budownictwo, mechanika, ochrona środowiska, technika i pokrewne,
  • związanych z ochroną i promocją zdrowia, np. zdrowie publiczne, kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo i pokrewne.

Studia trwają III semestry, są bezpłatne. Ponadto zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz poczęstunek w przerwach zajęć.

Termin składania dokumentów: 21.09.2012r.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2012.

Serdecznie zapraszamy!

 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe