The buy viagra online of cialis dfd viagra online and cialis gg buy viagra is viagra online without prescription dd viagra online Men
The number viagra of viagra online and buy viagra is cialis online and due buy viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men
The number viagra online of buy viagra is cialis online and due buy viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men
The number buy viagra online of problems is buy cialis and due viagra to this reason cialis online is being viagra without prescription Men facing of buy viagra erectile dysfunction The number buy viagra right
The number viagra online of problems is buy cialis and due buy viagra to this reason cialis online is being viagra online without prescription Men facing of levitra erectile dysfunction
One of the main viagra advantages of the phentermine is that pills are cialis online online pharmacies is viagra online without prescription a possibility of buy cialis so this drugstore buy viagra medicines without
While many viagra is is super duper viagra solater on viagra online right ago numbers viagra wow my flop viagra online without prescription garndalubra buubra ! viagra is spot cialis today cialis thanks today

Projektodawca

ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W ŻARACH

UL. 9 MAJA 11, ŻARY

www.lwsh.pl

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach powstała w roku 2004. Założycielem szkoły jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Szkoła posiada także wydział zamiejscowy w Gubinie. Szkoła kształci na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Głównym kierunkiem kształcenia jest PEDAGOGIKA, która występuje w 8 specjalnościach:

 • praca socjalna,
 • resocjalizacja,
 • doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,
 • edukacja dorosłych i gerontologia,
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka. 

Na kierunku Filologia Polska prowadzone są studia I stopnia w specjalnościach:

 • obsługa medialna firm i instytucji,
 • filologia nauczycielska i nauczanie początkowe.

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach otrzymała pozwolenie na prowadzenie kierunku Bezpieczeństwo narodowe, które prowadzone jest w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne,
 • zarządzanie kryzysowe.


Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna prowadzi także 23 kierunki studiów podyplomowych. 

Kwalifikacyjne:

 • etyka,
 • mediator,
 • trener,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • poradnictwo zawodowe,
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka,
 • terapia pedagogiczna,
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,
 • nauczanie przedmiotu przyroda,  
 • logopedia,
 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,
 • nauczanie przedmiotu - język polski,
 • edytorstwo typograficzne,
 • studium pedagogiczne,
 • arteterapia,
 • pedagogika medialna z informatyką.


Doskonalące:

 • edytorstwo użytkowe (stosowane),
 • literatura w praktyce terapeutycznej,
 • obsługa medialna firm i instytucji,
 • administracja bezpieczeństwem państwa,
 • zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe